BoligguideFeatured

Beliggenhed: Når naturen er i vejen

posted by Sussi Holm September 2, 2016
Kystbeskyttelse et ubetinget gode

Tæt på strand, tæt på skov, tæt på natur: Krav vi ofte hører, når vennerne snakker beliggenhed. Men naturen er ikke altid i et ubetinget, gratis gode at have som nabo. Der findes kystbeskyttelse, fredskov og byggeforbud. Vi gennemgår, hvad du skal være opmærksom på – og hvordan du bliver det.

Naturbeskyttelse

Beskyttelse af naturen indebærer selvfølgelig at passe på naturen, såsom skov, åer og sø. Primært ved ikke at bygge for tæt på dem, men også fortidsminder, som gravhøje eller stendysser, og kirker tæller faktisk også med. Eksempelvis må du ikke bygge højere end 8,5 inden for 300 meters afstand af en kirke. Du må heller ikke lave ændringer i planter og terræn ved fortidsminder. Ikke uden tilladelse i hvert fald.

Strandbeskyttelseslinjen

Danmark har 8750 kilometer kystlinje – og det er nogle, der bliver værnet godt om. Vigtigst af alt er at kysten altid holdes naturlig og åben, så alle kan nyde stranden. Det betyder at der er specifikke krav til, hvad du må bygge på din grund. Det gælder alt fra carporte til udestuer, men også mindre indlysende projekter som drivhuse, plantning af træer eller opstilling af campingvogn. Strandbeskyttelseslinjen gælder fra vandkanten og 300 meter ind i landet.

Fredet natur

Ligesom du kan være heldig at bo tæt på skov og strand, kan du selvfølgelig også købe ejendomme, hvor der allerede er skov eller å. Det kommer sikkert ikke bag på dig at både åer og søer er beskyttede, og at det er dit job som ejer at beskytte dem. Men skov kan faktisk have samme rettigheder. En gammel lov fra 1850’er giver nemlig særlig beskyttelse til nogle skove, også kaldet fredskove. Her må du ikke fælde træer, beskære dem eller lade dine dyr græsse. Skoven er slet og ret fredet.

Undersøg altid servitutterne

Men hvad betyder alt det her så, skal du lade være med at købe drømmehuset, hvis det ligger tæt på vand, skov eller jættestuer? Nej da, men undersøg grundigt, hvad du køber. Tjek servitutter, regler mv. Et godt sted at starte kunne være kort.plansystem.dk

De her er også spændende

Leave a Comment